bilibili-download
ดาวน์โหลดแอป
bilibili-upload
อัพโหลด
 • เรื่องย่อ

 • คอมเมนต์

  595

4.8M วิว

 • 1-20
 • 21-39
 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่1 - คูโจ โจทาโร่! พบกับ ฮิงาชิคาตะ โจสุเกะ

  บทที่1 - คูโจ โจทาโร่! พบกับ ฮิงาชิคาตะ โจสุเกะ

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่2 - ฮิงาชิคาตะ โจสุเกะ! เผชิญหน้ากับแองเจโล

  บทที่2 - ฮิงาชิคาตะ โจสุเกะ! เผชิญหน้ากับแองเจโล

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่3 - พี่น้องนิจิมูระตอนที่ 1

  บทที่3 - พี่น้องนิจิมูระตอนที่ 1

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่4 - พี่น้องนิจิมูระตอนที่ 2

  บทที่4 - พี่น้องนิจิมูระตอนที่ 2

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่5 - พี่น้องนิจิมูระตอนที่ 3

  บทที่5 - พี่น้องนิจิมูระตอนที่ 3

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่6 - ฮิโรเสะโคอิจิ (เอคโค่ส์)

  บทที่6 - ฮิโรเสะโคอิจิ (เอคโค่ส์)

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่7 - โทชิคาซึ ฮาซามะตะ (surface)พื้นผิว

  บทที่7 - โทชิคาซึ ฮาซามะตะ (surface)พื้นผิว

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่8 - ยูคาโกะ ยามากิชิ ตกหลุมรักครั้งแรก ตอนที่ 1

  บทที่8 - ยูคาโกะ ยามากิชิ ตกหลุมรักครั้งแรก ตอนที่ 1

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่9 - ยูคาโกะ ยามากิชิ ตกหลุมรักครั้งแรก ตอนที่ 2

  บทที่9 - ยูคาโกะ ยามากิชิ ตกหลุมรักครั้งแรก ตอนที่ 2

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่10 - มาทานอาหารอิตาเลี่ยนกันเถอะ

  บทที่10 - มาทานอาหารอิตาเลี่ยนกันเถอะ

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่11 - พริกขี้หนูแดง ตอนที่ 1

  บทที่11 - พริกขี้หนูแดง ตอนที่ 1

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่12 - พริกขี้หนูแดง ตอนที่ 2

  บทที่12 - พริกขี้หนูแดง ตอนที่ 2

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่13 - หยิบสิ่งของลำบากมาแล้ว

  บทที่13 - หยิบสิ่งของลำบากมาแล้ว

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่14 - เยี่ยมบ้านนักเขียนการ์ตูน ตอนที่ 1

  บทที่14 - เยี่ยมบ้านนักเขียนการ์ตูน ตอนที่ 1

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่15 - เยี่ยมบ้านนักเขียนการ์ตูน ตอนที่ 2

  บทที่15 - เยี่ยมบ้านนักเขียนการ์ตูน ตอนที่ 2

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่16 - ไป 'ล่าสัตว์'กัน

  บทที่16 - ไป 'ล่าสัตว์'กัน

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่17 - การผจญภัยของ คิชิเบะ โรฮัง

  บทที่17 - การผจญภัยของ คิชิเบะ โรฮัง

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่18 - Harvest ตอนที่ 1

  บทที่18 - Harvest ตอนที่ 1

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่19 - Harvest ตอนที่ 2

  บทที่19 - Harvest ตอนที่ 2

 • โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาคที่ 4 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย - 1-20 - บทที่20 - ความกิเลสของยูคาโกะ ยามากิชิต่อซินเดอเรลล่า

  บทที่20 - ความกิเลสของยูคาโกะ ยามากิชิต่อซินเดอเรลล่า

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 • 1:39
  โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ | สโตนโอเชียนเวอร์ชันไร้คู่ต่อสู้
  avatar

  โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ | สโตนโอเชียนเวอร์ชันไร้คู่ต่อสู้

  Juzibuyouqun · 9.9K วิว

 • 1:19
  โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ | สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
  avatar

  โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ | สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

  Wanglaiwubaipiao · 10.4K วิว

 • 1:40
  [MAD/JoJo's Bizarre Adventure] นี่แหละความแข็งแกร่งของ Kujo Jotaro
  avatar

  [MAD/JoJo's Bizarre Adventure] นี่แหละความแข็งแกร่งของ Kujo Jotaro

  Houdejian · 8.7K วิว

 • 2:02
  [MAD]ถ้าดีโอขว้างลูกศรใส่โจทาโร่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย|<โจโจ้>
  avatar

  [MAD]ถ้าดีโอขว้างลูกศรใส่โจทาโร่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย|<โจโจ้>

  Xianjuanjituanxiuchegong · 1.2K วิว

 • 1:53
  สมมติว่าโจนาธานปลุกสแตนอินที่อยู่ในตัวขึ้นมา เขาจะพูดว่าอะไรบ้างนะ
  avatar

  สมมติว่าโจนาธานปลุกสแตนอินที่อยู่ในตัวขึ้นมา เขาจะพูดว่าอะไรบ้างนะ

  Meiguolunyijingzai · 6.3K วิว

 • 0:53
  [อนิเมะ][ทำใหม่]ปุชชี่กินเชอร์รี่|<โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ>
  avatar

  [อนิเมะ][ทำใหม่]ปุชชี่กินเชอร์รี่|<โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ>

  YinglongDT · 16 วิว

 • 0:48
  [อนิเมะ][JOJO]สตาร์แพลตตินั่มมันใช้กันแบบนั้นเหรอ
  avatar

  [อนิเมะ][JOJO]สตาร์แพลตตินั่มมันใช้กันแบบนั้นเหรอ

  Nideyingbishiwodioda · 43 วิว

 • 1:02
  (Arknights) แคลซิสต่อสู้กับคนร้ายด้วยท่าจากเรื่องโจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ
  avatar

  (Arknights) แคลซิสต่อสู้กับคนร้ายด้วยท่าจากเรื่องโจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ

  WuliaodelaoXIE · 5 วิว

 • 1:06
  [MAD]คลิปวิดีโอวายร้ายใน <โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ>
  avatar

  [MAD]คลิปวิดีโอวายร้ายใน <โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ>

  Qiongsida · 19 วิว

 • 1:14
  [MAD]เมื่อใส่หน้าของริคาร์โด้ มิลอสลงในตระกูลโจสตาร์
  avatar

  [MAD]เมื่อใส่หน้าของริคาร์โด้ มิลอสลงในตระกูลโจสตาร์

  Haibiandehaicao · 29 วิว

วีดีโอแนะนำสำหรับคุณ

แพ็คเกจ Premium

loading กำลังประมวลผล ...
 • only

  รับชมเนื้อหาเฉพาะ Premium

 • advance

  รับชมเนื้อหาล่วงหน้า

 • free

  ดาวน์โหลดฟรี

 • quality

  ความละเอียด 1080 P+

กรุณาชำระเงินให้สำเร็จที่หน้าต่างใหม่

อย่าปิดหน้าต่างนี้จนกว่าจะทำการชำระเงินสำเร็จ เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่าง