〖Misunderstanding〗 If the adopted daughter is Umaru

98.8K ViewsJun 30, 2022

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime

Comments 94

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  Can change size 👽
  38
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  ANYA_KAWAI_YGY
  Jul 13, 2022
  Anya kok berubah🗿
  See Translation
  30
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Winnie Adriana
  Jul 14, 2022
  Manggil kakak mulu
  See Translation
  22
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  VincexD
  Jul 13, 2022
  Basically if taihei put umaru up for adoption
  17
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1722153404
  Jul 26, 2022
  Ghép đỉnh vãi =)) Nhưng với Anya là mổ chuyện khác không dễ như vậy =))
  See Translation
  15
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_2127136916
  Jul 2, 2022
  Perfect
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  Buset editannya bagus
  See Translation
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1511296009
  Aug 3, 2022
  Hợp lý:))
  See Translation
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  novletoon
  Aug 30, 2022
  Ghép đỉnh thế
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  Yuri-Kun..
  Jul 24, 2022
  Umaru itu anime apa?
  See Translation
  3
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  lalatidakramah
  Jul 15, 2022
  Lah lah hp gw engleg cok
  See Translation
  3
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  4animepui2
  Jul 28, 2022
  the edit is 💯💯💯
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1175117431
  Jul 4, 2022
  Cool 😄😄✨✨
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1876559102
  Jan 16, 2023
  Umaru Forger🤣🤣
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Yae'Miko
  Oct 3, 2022
  [laugh][laugh][laugh]SPY X FAMILY nhưng nó lạ lắm
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  MaxeeTobio
  Sep 26, 2022
  Great editing!
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1067271561
  Sep 12, 2022
  https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_166298896297411&key=9019de09e2fbd24ca1be00a9fededd9e&libId=l7yso7wk01011035000DLi2a5t7ee&loc=https%3A%2F%2Fwww.gamev.org%2Ft27013-topic%23142346&v=1&opt=true&out=https%3A%2F%2Fbom.so%2FDcAqng&ref=https%3A%2F%2Fwww.gamev.org%2F&title=Hack%20Huy%E1%BB%81n%20Tho%E1%BA%A1i%20N%E1%BB%AF%20Th%E1%BA%A7n%202022%20(V%C3%B4%20h%E1%BA%A1n%20ruby%2C%20v%C3%A0ng%2C%20exp%20max%20vip%2C..&txt=https%3A%2F%2Fbom.so%2FDcAqng
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  NgọcHuyềnne
  Sep 3, 2022
  Cấm kéo cầu thang xuống. -----------------------------------------------------------------------------------------đừng kéo xuống bạn nghe tôi đi. -----------------------------------đừng kéo xuống nghe tôi đi mà----------------------------------------------------------------------------------đừng kéo--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bạn sẽ gặp xui xẻo trong năm năm. Tui nói rồi mà bạn không nghe:))))
  See Translation
  1
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_2085519692
  Aug 20, 2022
  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~ Đã bảo rồi mà ko nghe người ta cơ :))
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Thekingkong.
  Aug 17, 2022
  Salah server 😑
  See Translation
  1
  Reply
  Report