One Piece Classic Party Song "Binks' Sake" Ru's Piano | RuRu wishes everyone a Merry Christmas💕

160.4K ViewsSep 18, 2022

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime
no name
0:24
Bink sake
3:19
Oof 😂
0:20

Comments 132

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  Esmaboy
  Sep 22, 2022
  brook be like : may I see your panties 🤣
  75
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1840743887
  Sep 19, 2022
  Disini membuktikan kalau cantik dan mulus itu wajib pintar
  See Translation
  46
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Thề luôn cái lúc brook hát lúc ở trên thuyền của băng ông ấy trước khi đồng đội chết nghe mà xúc động thực sự
  See Translation
  40
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1516320735
  Sep 23, 2022
  Yo ho ho ho yohohoooo
  21
  Reply
  Report
 • avatar
  เพลงในวันพีซที่ชอบที่สุด
  See Translation
  15
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1307818115
  Oct 12, 2022
  โยะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะ โยะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะ โยะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะ โยะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะ บิคึนสึโนะสะเกะ โวะ โทะโดเกะ นิ ยึคึ โยะ อุมิคะ เสะ คิมนะคะ เสะ นะมิ มะ คะเสะ ชิโอะ โนะ มุโค วะเดะ ยุอุฮิโมะ สะวะกี โซะระ เนีย วะ โวะ คะ คิโทะริโนะอุตะ ซะโยะนะระ มินะโตะ สึมุกิโนะ สะโตะ โยะ Don โตะ อิจโจะอุ อุตะ โอะฝนเดะโนะอุตา คินปะ-กินปะโมะ ชิบุกินิ คะเอะเตะโอเระตะซะ ยึคึโสะ อุมิโนะคะกิริ บิ๊งคึสึโนะสะเกะโวะ โทะโดะเกะ นิยึคึโยะ วะเระระ ไคโสะคึ อุมิ วะอัตเตะคึ นามิโวะ วะคึระนิ เนะกุระ วะฟุโนะโยะโฮนิ ฮะตะเคะตะเตะสึ วะโดะคุโระ อะระชิกะคิตะโสะ เซนริโนะโสะระนินามิกะ โอะโดะรึโยพโดะระมุ นะระเสะ โอะคึโยวคะเสะ นิ ฝุคะเระเรีย ไซโกะ อะสึโนะ อะสะชิ กะนะอิ จะ นะชิ โยะโฮะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะโฮะ โยะโฮะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะโฮะ โยะโฮะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะโฮะ โยะโฮะโฮะโฮะโยะโฮะโฮะโฮะ
  See Translation
  8
  Reply
  Report
 • avatar
  TomiokaxKamado
  Sep 21, 2022
  Hay
  See Translation
  6
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1439341038
  Sep 22, 2022
  can i see ur panty😉😉😉
  7
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  If one-piece end I always remember this song
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  khayga
  Oct 4, 2022
  Pen jilat kursinya🤤🤤
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1476663504
  Sep 22, 2022
  Yo ho ho ho
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  Oh shit man
  Sep 21, 2022
  Wajar sih krna dia berperan buat lagu lagu di onepiece
  See Translation
  5
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Tripank
  Sep 21, 2022
  Ampe mengkilap begitu lo badannya😵
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  CakBakron
  Sep 21, 2022
  ngeri
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1462481435
  Sep 30, 2022
  Nggak ke bayang tuh body nya amat" mulus bersinar ga paham lagi hrus ngmg apa yang pasti show beuatyfull ☺️
  See Translation
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1557714893
  Sep 23, 2022
  kawaii[onlooker]
  See Translation
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  Good game
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  แปนคนไทย
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  hadhiprianta
  Oct 12, 2022
  Aku paling suka dengan musik nya Brook chan
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1854756999
  Oct 3, 2022
  Yo ho ho yo ho ho
  3
  Reply
  Report