Its nerf or nothing.

1.9K Lượt xem13/03/2022

creator avatar

Đề xuất cho bạn

 • Tất cả
 • Anime
Đăng tạm:))
0:02

Đăng tạm:))

6 Lượt xem

vào chơi ae ôi
3:02
streamer gà
1:53
lại bảo sai
3:02
daim tryhard <3
1:47
:))
2:13

:))

2 Lượt xem

Bình luận 54

 • Nổi bật nhất
 • Gần đây
avatar

Gửi

 • avatar
  黒kakashi_kun
  13/03/2022
  He nerf his pp
  Xem bản dịch
  19
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Truck-kun!
  11/05/2022
  This world shall know pain
  Xem bản dịch
  5
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  KarlButPog
  16/03/2022
  how do I describe this pain.
  Xem bản dịch
  5
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  😶...
  Xem bản dịch
  4
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  My brother accidently shot me in my pp with a fake nerf gun ammo thats harder than normal and it hurts so much
  Xem bản dịch
  3
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  mmmm pain beyond Chad's pain tolerance
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Pizzza
  30/03/2022
  its nerf or nothin boiz
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  TheBreadSeller
  11/06/2022
  Achievement Unlocked!: APFSDS - Pierce 3 types of material and get a critical hit.
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  squishy squid
  07/06/2022
  Boom he can't c*m or pee anymore
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Hmm thank god he is still virgin
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Suicide much?
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Shadow_1237
  02/06/2022
  Nice
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  HarryRoque
  28/05/2022
  HAHAHAHHA
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  SHARKY.IS.CUTY
  28/05/2022
  Type 1 to pay respect
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Hitsiku
  06/05/2022
  tanga
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  iamfrederek2
  12/04/2022
  Welp a fallen soldier I hope he recovers fast
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  https://discord.gg/fnUZFRB594
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  https://discord.gg/fnUZFRB594
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  https://discord.gg/fnUZFRB594
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  给RLJ.E
  15/03/2022
  Why do I feel tha pain
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận