💗Con gái, giao cho bố, không quản được! [Nghề nghiệp bình thường tạo nên mùa thứ hai mạnh nhất thế g

104.3K Lượt xem24/08/2022

Không được đăng tải lại nội dung khi chưa có sự cho phép của nhà sáng tạo
creator avatar

Đề xuất cho bạn

 • Tất cả
 • Anime
Ai đã làm TM này!
4:46

Bình luận 50

 • Nổi bật nhất
 • Gần đây
avatar

Gửi

 • avatar
  bili_1064476370
  25/08/2022
  Judul ?
  Xem bản dịch
  8
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  I_like_isekai
  28/08/2022
  Wait son? If I remember correctly she's a girl right 😐
  Xem bản dịch
  5
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Akhy Feri
  07/09/2022
  Lagi nunggu klanjutan nya🙃🙃 tpi pasti lama nih😡. Anime suka lama update-nya
  Xem bản dịch
  2
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  xyra_acosta
  10/09/2022
  Lol
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  xyra_acosta
  10/09/2022
  Imao
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  xyra_acosta
  10/09/2022
  Waku wak
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1559735006
  08/09/2022
  Wake up to reality
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Anime tu nama nya?
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Fluubedtoast172
  28/08/2022
  "son"
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Ôi trời ôi trơi =)
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  xyra_acosta
  10/09/2022
  😬
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  xyra_acosta
  10/09/2022
  💀
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  (HA)Myth!c
  21/09/2022
  What a song? Pls
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  papa hajime
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Canda_94
  20/09/2022
  Judul anime?
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1569649067
  20/09/2022
  scary
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1569649067
  20/09/2022
  omg
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1782367764
  19/09/2022
  Name pls😭
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1319636252
  17/09/2022
  Name
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1319636252
  17/09/2022
  Name
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận