Người đàn ông đẹp trai nhất mùa hè này

16.5K Lượt xem15/08/2022

creator avatar

Đề xuất cho bạn

 • Tất cả
 • Anime

Bình luận

avatar

Gửi

 • avatar
  Shidare16
  18/08/2022
  What's the title?
  10
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Hazim Durrani
  19/08/2022
  What anime this
  3
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  ZHyPE
  20/08/2022
  Summer rendering [grin] I highly recommend this (⌒▽⌒)
  8
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bulgingmat
  22/08/2022
  This is the only funny scene The rest is time leaping
  4
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  sheesh3178
  21/08/2022
  Despite this little scene and the anime title which is "Summertime Rendering", this is a very dark anime ☠️ Definitely the best horror anime this century siding with the horror anime called "Parasyte".
  3
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  Hazim Durrani
  19/08/2022
  Names plis
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Ep 7
  2
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  kiêntrongsáng
  27/08/2022
  Name
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  bili_1122020584
  24/08/2022
  Name
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Title:Summertime Rendering 👆 *Saga
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1241499773
  23/08/2022
  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~ Đã bảo rồi mà ko nghe người ta cơ :))
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  I-SIMP-2021
  23/08/2022
  Sauce Summertime rendering
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  I-SIMP-2021
  23/08/2022
  Underrated anime
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Get Rich!!! That's what he said
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  GAMAJOGO
  21/08/2022
  The name it's not summer rendering
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1694864511
  03/09/2022
  Yoi mukalawak
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  -Subzager-
  23/08/2022
  Whats with that goofy voice acting
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1835076542
  23/08/2022
  Sauce: Summertime Rendering
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1167126500
  22/08/2022
  Anime horor di jadiin konten malah kocak
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  bili_1360291369
  22/08/2022
  The facial expressions just like Onizuka HAHAHA
  Trả lời
  Báo cáo bình luận