Kuzuha Gây Nên Thảm Họa

12.0K Lượt xem03/11/2021

Không được đăng tải lại nội dung khi chưa có sự cho phép của nhà sáng tạo
creator avatar

Đề xuất cho bạn

 • Tất cả
 • Anime

Bình luận 23

 • Nổi bật nhất
 • Gần đây
avatar

Gửi

 • avatar
  Kumiko__
  09/11/2021
  Kuzunoha not kuzuha
  Xem bản dịch
  9
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  ms.ketchup
  17/11/2021
  Goku?
  Xem bản dịch
  3
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  bili_1065507321
  23/03/2022
  S2 ya kapan
  Xem bản dịch
  2
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  bili_1354625763
  14/12/2021
  subtitle kenapa di sensor?
  Xem bản dịch
  2
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Anime Fans Be Like: ROOM TAKT
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  WhatIsThat
  24/02/2022
  Nah he's kazunoha the army of an demon lord not reaper
  Xem bản dịch
  1
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

  Các câu trả lời khác

 • avatar
  Nguyet Dao Di Gioi
  Trả lời
  Báo cáo bình luận
 • avatar
  hex6232003
  07/05/2022
  He's power is already equal to the goddess but he still hide from her lol
  Xem bản dịch
  Trả lời
  Báo cáo bình luận

Không có gì nữa