bilibili-download
Tải ứng dụng
bilibili-upload
Tải lên
Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối

Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối

 • Lượt xem 10.7M Lượt xem
 • 12 tập | Khởi chiếu: 2021-10-04
 • Khu vực Nhật Bản
 • Loại
 • Giới thiệu

  Seiichi Hiiragi có một cuộc sống học đường khốn khổ khi hàng ngày phải nghe những lời miệt thị về ngoại hình. Một ngày nọ, một giọng nói tự xưng là Thần nói rằng sẽ chuẩn bị dịch chuyển đến thế giới khác. Toàn bộ trường học được đưa đến một thế giới giả tưởng. Tuy nhiên, việc chuyển giao vẫn chưa hoàn tất và họ sẽ được chuyển đi một khi nghi thức triệu hồi anh hùng đã sẵn sàng. Mọi người trong lớp lập thành tổ đội để chờ được đưa đi, nhưng riêng Seiichi bị gạt ra và được triệu hồi đến khu vực riêng. Sau khi được chuyển đi, Seiichi đã ăn thứ "quả tiến hóa", thứ mà sẽ thay đổi vận mệnh của cậu. Và kết quả là còn chưa hiểu chuyện gì thì cuộc đời Seiichi đã trở nên vô đối.

Xem ngay
 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 1 - Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đã Phải Nhảy Sang Sống Tại Dị Giới!

  Tập 1 - Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đã Phải Nhảy Sang Sống Tại Dị Giới!

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 2 - Tiến Hoá Lần Cuối! Mỹ Nữ Khoả Thân!

  Tập 2 - Tiến Hoá Lần Cuối! Mỹ Nữ Khoả Thân!

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 3 - Altria Tai Họa

  Tập 3 - Altria Tai Họa

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 4 - Mê Cung Hắc Long Thần

  Tập 4 - Mê Cung Hắc Long Thần

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 5 - Nàng Dâu Tai Họa

  Tập 5 - Nàng Dâu Tai Họa

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 6 - Tiếng Hét Tình Yêu Giữa Dị Giới

  Tập 6 - Tiếng Hét Tình Yêu Giữa Dị Giới

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 7 - Lulune Xuất Hiện

  Tập 7 - Lulune Xuất Hiện

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 8 - Mỹ Nữ Valkyrie

  Tập 8 - Mỹ Nữ Valkyrie

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 9 - Mèo Đen Origa

  Tập 9 - Mèo Đen Origa

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 10 - Đế Quốc Kaiser Âm Thầm Lại Gần

  Tập 10 - Đế Quốc Kaiser Âm Thầm Lại Gần

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 11 - Ma Vật VS Kỹ Năng Của Công Hội

  Tập 11 - Ma Vật VS Kỹ Năng Của Công Hội

 • Thứ Quả Tiến Hóa: Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đời Tôi Đã Trở Nên Vô Đối - 1-12 - Tập 12 - Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đã Là Tập Cuối Rồi?!

  Tập 12 - Còn Chưa Hiểu Chuyện Gì Thì Đã Là Tập Cuối Rồi?!