danmaku icon

1 trận cày bot bằng ushakov. Video đầu tiên của mình, hơi LAG nên mọi người thông cảm.

56 ViewsMar 12, 2022

Game: Modern warship
creator avatar
banner

Recommended for You

  • All
  • Anime