If DIO's best friend is Jotaro

9.8K ViewsDec 16, 2022

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Comments 17

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  NeuronActivation
  Dec 18, 2022
  Platinum Printer💀
  See Translation
  15
  Reply
  Report
 • avatar
  DAISYMAE7
  Dec 27, 2022
  Anime name?
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  roastedoff
  Dec 17, 2022
  Seperti yang diharapkan dari Jotaro, untuk mendapatkan informasi, dia menjadi teman dekat DIO dan dengan mudah melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan!
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~ Đã bảo rồi mà ko nghe người ta cơ :))
  See Translation
  1
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Bili_1044964789
  Feb 15, 2023
  Rip Jotaro cujoh[eyesore]
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  ini eps yang mana?
  See Translation
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  MichioSenpai
  Mar 18, 2023
  Gay
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1865626629
  Mar 5, 2023
  The government are watching us
  Reply
  Report
 • avatar
  Platinum Printer got me laughing and rolling in the ground
  Reply
  Report
 • avatar
  kpors
  Dec 23, 2022
  geh
  See Translation
  Reply
  Report

No more comments