Upload

old man

3.1K Views10/06/2022

creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime
Luffy God
0:13
Hokage si Ate
0:17
anime
0:15
DIY
0:26

DIY

209 Views

...
0:13

...

52.4K Views

anime
0:28

Comments

avatar

Send

 • avatar
  x-Izumi-x
  12/06/2022
  You dont need instrument to make a beautiful sounds...
  14
  Reply
  Report
  Liked by the creator

  More replies

 • avatar
  detective-santo
  14/06/2022
  When life didn't give you what you asked for and you got this job instead
  3
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  HarryRoque
  22/06/2022
  👍
  2
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  bili_1081668917
  17/06/2022
  waiting for the remix
  2
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  old man took a whole new level of working with music
  2
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  bili_2139856189
  22/06/2022
  Yooooooooooo
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  Kizaru Admiral.
  20/06/2022
  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~ Đã bảo rồi mà ko nghe người ta cơ :))
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  FBI_ForceGroup
  15/06/2022
  Thats a masterpiece
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  Minecraft_Steve
  15/06/2022
  Dang darang dang dararang dang dararang dang darang DANG darang dang dang dang
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  Legend
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  ImJustABirb.
  14/06/2022
  Damnnn nice rythmm
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  Ai_senpai
  12/06/2022
  Cool
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  Z_shimoyuki
  11/06/2022
  Nice
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator
 • avatar
  Bro the rhythm cool
  1
  Reply
  Report
  Liked by the creator

No more comments