💗Feed my husband in front of the whole class~【Secondary Disease】

11.8K Views23/06/2022

creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime
kawaii
1:05

Comments

avatar

Send

 • avatar
  bili_1973152952
  28/06/2022
  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~ Đã bảo rồi mà ko nghe người ta cơ :))
  5
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Name Anime
  5
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  i really want a season 3 of this anime(love chunibyo and otger Delusions
  3
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1302441084
  19/07/2022
  Anime Name: Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1721238438
  24/06/2022
  Judul bang
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Kawaii[Girlfriend_Energetic]
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Fqzu
  17/07/2022
  I loved this anime
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1704332831
  25/06/2022
  [ aharen_HeadPat ][ aharen_HeadPat ][ aharen_HeadPat ][ aharen_HeadPat ]
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bruhvideo
  13/09/2022
  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~ Đã bảo rồi mà ko nghe người ta cơ :))
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1017375866
  17/07/2022
  Neme ainme
  Reply
  Report
 • avatar
  Habib_R
  06/07/2022
  🗿
  Reply
  Report
 • avatar
  TTthần_chết
  28/06/2022
  [aharen_Yummy][aharen_Yummy][aharen_Happy]
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1070033529
  25/06/2022
  Sauce
  Reply
  Report
 • avatar
  Rimuru- sama
  24/06/2022
  Xin name
  Reply
  Report

No more comments