danmaku icon

The die or fight (horror)

5.8K ViewsOct 9, 2022

a group of friends held a bonding session in a remote forest. What they don't know is that a group of monsters are waiting for them, they can escape with their speed and strength. And what do you do if you are surrounded by these monsters so that you can kill your companion if they bite him? How far can you fight in front of your companions? isang group ng magkakaibigan ang nagsagawa ng bonding sa isang malayung kagubatan. ang hindi nila alam isang group ng halimaw ang nag iintay sa kanila magawa kaya nilang makatakas sa bilis at lakas ng mga ito .at anung gagawin mo kung napapaligiran kayo ng mga halimaw na ito kaya mobang patayin ang kasama mo kung makagat siya nito hanggang saan ang kaya mong ipaglaban sa harap ng mga kasama mo
warn iconRepost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar