[Demon Slayer] Tanjirou - Terrific Appearance Inherted From His Mom

46.7K ViewsApr 25, 2022

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime

Comments 112

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  Yumi_ゆみ
  May 3, 2022
  Jidadnya terbuat dari nokia 😌
  See Translation
  61
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  inilah definisi keras kepala
  See Translation
  34
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  iuSHOTO
  Apr 27, 2022
  Cứng như Doraemon 😂
  See Translation
  21
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Anyone here speak English 😐
  22
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Terrifying indeed, his forehead's more powerful than a blade...
  14
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1533097735
  Apr 28, 2022
  Đầu bedrock
  See Translation
  9
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  mmbme_may_beo
  Apr 28, 2022
  Đập đầu vào thượng tam còn đc mấy trò này trò con nít
  See Translation
  8
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Chel Tian
  May 2, 2022
  Poor Nezoku her head is bleeding👳‍♀️🤕
  7
  Reply
  Report
 • avatar
  Thiết đầu công
  See Translation
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  Fufu징크스
  Jun 23, 2022
  Definisi keras kepala yg sesungguhnya 😌😌
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  Cứng như nokia là có thật
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  Cục đá cũng là 1 nạn nhân của cái đầu của Tan
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1895347826
  Jun 3, 2022
  Hơi thở đầu đá🤣🤣🤣
  See Translation
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  King1903
  May 7, 2022
  tội máy đứa bị đập quá à quỷ cũng không lại nữa nói chi mấy thằng dân thường
  See Translation
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  Âmilé.
  May 1, 2022
  𝘒𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘪 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘩𝘢𝘱𝘶𝘴 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘋𝘪𝘷𝘪𝘴𝘪 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘴𝘪 𝘊𝘺𝘣𝘦𝘳 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘶𝘢𝘵 𝘶𝘫𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘳
  See Translation
  2
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Thwur
  Dec 26, 2022
  Lai từ mẹ sang anh xong sang em gái :))
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  zeduko-chan
  Oct 29, 2022
  Tội nghiệp cho ilosuke
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  alshazahwak.
  Jun 22, 2022
  Jidad nya di buat dari baja cok..!
  See Translation
  1
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Chel Tian
  May 2, 2022
  🐗Vs human 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1567788763
  May 1, 2022
  His head is harder than my
  1
  Reply
  Report

  More replies