DX zyuoh the light จูโอ เดอะไลท์ dobutsu sentai zyuohger

35 ViewsMar 26, 2023

เป็นไฟฉายแปลงร่างจากขบวนการก้าวสู่สัตว์จูโอเจอร์สมาชิกคนที่ 6 ก็คือจูโอเดอะเวิลด์ โดยไฟฉายแปลงร่างนี้สามารถแปลงร่างได้เรียกยานพาหนะและยังเรียกยานประกอบร่าง จูโอคิวบ์ เพื่อทำการรวมร่างกับหุ่นยนต์ได้ด้วย
creator avatar

Recommended for You

  • All
  • Anime

Comments

avatar

Send

There is nothing here