The effect of dealing with stress is too incredible

255.6K ViewsSep 25, 2021

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime

Comments 62

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  tiara9911
  Oct 3, 2021
  Aku suka ini
  See Translation
  11
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Nezuko_chan益
  Nov 2, 2021
  I literally want to eat it
  6
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_2094326038
  Oct 7, 2021
  Satisfying is good
  6
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Hinata__Uzumaki
  Oct 17, 2021
  -Hyperventilation 🔥💕 -Dakaichi 😩 -Hitorojime My Hero💕🤭 -Yuri On Ice!!😩❤️ -Doukyusei✨💕 -Case of Jeweler Richard 🌟 -I don't know this one at 1:31 the blue and pink dude's😎 -Given😭❤️ -Free!!❤️ -Mo Dao Zu Shi 😽 -Papa Datte Shitai 💕 -Banana Fish🤧 -Yarichin B Club🤭
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1478674073
  Sep 29, 2021
  Its so satisfying.....
  5
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  X_Nevi
  Oct 13, 2021
  Just like an ice cream 😋😋😋😋
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1601430937
  Apr 14, 2022
  I like this
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1349082282
  Mar 6, 2022
  Đứa nào ngu tưởng là kem thì ăn luôn đi!Chỉ bị DIE thôi à!Nhà mình chỉ mới có 2 đứa DIE vì ăn nó thôi à!😊😊😊😊
  See Translation
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Unique102311
  Nov 25, 2021
  how to make a sand clay can you go for a tutorial
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Nice
  1
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Nhung chi
  Oct 29, 2021
  No
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Pé Lyn
  Oct 27, 2021
  Bọn mày tính ăn luôn đất nặn hả ăn luôn ik cho khỏe
  See Translation
  1
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_2035799480
  Oct 24, 2021
  Ugh! Satisfying
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  Sutra Leka
  Oct 23, 2021
  Omg
  1
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1349082282
  Mar 6, 2022
  Ai tưởng là kem thì xin mời ăn để chết nhé!Toàn Ma Túy(Lộn,Là kim tuyến)không à!Ăn xong mong bạn DIE sớm!
  See Translation
  1
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  blippitreehouse
  Feb 23, 2023
  b
  Reply
  Report
 • avatar
  blippitreehouse
  Feb 23, 2023
  cows
  Reply
  Report
 • avatar
  blippitreehouse
  Feb 23, 2023
  vbnsdfghjmk,.l,kjhgfdswdefrghnjmk,l./
  Reply
  Report
 • avatar
  blippitreehouse
  Feb 23, 2023
  veeedfvgbnm,
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1061510265
  Dec 12, 2022
  tukutukutakatukututatata jaja hola
  See Translation
  Reply
  Report