I wouldn't have believed it without the security cameras

1.2M ViewsOct 30, 2021

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Comments 478

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  bili_2049257876
  Nov 30, 2021
  That's why girls live longer than boys
  209
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  CatSoldier
  Nov 5, 2021
  Dat split though
  199
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bayuAFD21
  Dec 17, 2021
  nyulik orang ❌ nyulik boneka ✔️ wkwkwkw
  See Translation
  182
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  that guy on 0:56 is stoopid in every level bro
  64
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Wtf is wrong with the 2nd one he come to a shop just to steal a naked manikin
  37
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Rama_F
  Nov 1, 2021
  Anj: jir gg dia cuk
  See Translation
  34
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_2140005636
  Nov 1, 2021
  MuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaMuDaLỪA ĐẢOAsstittOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOraOre
  See Translation
  21
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1601972053
  Nov 9, 2021
  haha knife vs sword
  19
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  random_personッ
  Feb 13, 2022
  Downloaded this app to watch anime, ended up seeing this vids lol
  18
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  ต่อยกับหมาโคตรได้เลย
  See Translation
  11
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  NO1ZAR
  Nov 3, 2021
  1:17ขำเกือบตาย
  See Translation
  9
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  黒Scyte
  Dec 19, 2021
  2:18 LMAO THEY EVEN GOT ANOTHER GUY UNDER THE TRUNK
  7
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1829202744
  Feb 16, 2022
  Bạn chủ kênh ơi, nếu bạn có ý thức thì làm ơn 🙏 lên YouTube hc Tik Tok mà đăng đi ạ. Cậu đang góp phần phá nát cộng đồng anime mà mn xây dựng lên đấy ạ, mk mong cậu hiểu vấn đề ạ, clip anime thì đã ít r, mà mấy clip này thì càng ngày càng nhiều cứ như thế thì đây khác nào cái YouTube thứ hai ạ. Mk cx spam nhiều r nhưng mn cứ lơ đi:<.
  See Translation
  6
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  BAKIIHANMA
  Apr 17, 2022
  Tmny bilek: ga gitu caranya nabrak kaca nih gw kasih tau
  See Translation
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  bllues
  Apr 27, 2022
  Mampir☺️
  See Translation
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  NdkKnow
  Dec 5, 2021
  Wow I wish I could kick the wild dog that tried to bite me like the guy in the video. xd
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  Ceciliacici
  May 29, 2022
  Anjirr ngakak 😔🙏🏻[tv_sad]
  See Translation
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  Hasna Meilani
  Apr 11, 2022
  cape ketawa
  See Translation
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  Noo-Tefoz
  Apr 10, 2022
  Temanny ketawa niat bet ampe rusakin kaca orang🗿
  See Translation
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  ILOVELYING
  Mar 14, 2022
  😂😂😂😂
  2
  Reply
  Report