Get App

[JOJO] Stay

Report

18.2K Views07/12/2021

View More
creator avatar

Recommended for You

Comments

avatar

Send

 • avatar
  SoutaSus
  13/12/2021
  Damn, Kira got some bars
  37
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1643127480
  15/12/2021
  00:42
  20
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Jostay :))
  16
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  TrapCardRat
  27/12/2021
  Quần lót tứ giác :) ???
  12
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1017062384
  16/12/2021
  Total masterpiece
  12
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1797544373
  16/12/2021
  Niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  8
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Evil_Smile
  29/12/2021
  Jojo stay adventure
  7
  Reply
  Report
 • avatar
  DBSans
  10/12/2021
  Nice
  7
  Reply
  Report
 • avatar
  Hào fan jotaro
  28/12/2021
  Hảo nhạc :)))???
  6
  Reply
  Report
 • avatar
  number5
  09/12/2021
  Wow, this is so gud
  6
  Reply
  Report
 • avatar
  anime_fan2.0
  22/01/2022
  Rero rero rero rero rero rero rero rero rero rero lol
  4
  Reply
  Report
 • avatar
  Scarletphantom
  24/12/2021
  This is a Spoiler for me
  2
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Dragonmade
  10/01/2022
  Má cái khúc kars cười ám ảnh vl😂
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  doubleyou
  05/01/2022
  This song is very YARE YARE
  3
  Reply
  Report
 • avatar
  Masterpiece
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  bili_1566242557
  28/01/2022
  chúa hề
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  Ko có tên ._.
  21/01/2022
  1:59 kars sai khi chơi 7749 gói ma tuý đá tổng hợp :)))))
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  :(((
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  Hồng hài nhi
  31/12/2021
  dme
  2
  Reply
  Report
 • avatar
  :)))
  2
  Reply
  Report