High quality of cover of "Stay" by a girl

129.5K ViewsOct 8, 2021

Repost is prohibited without the creator's permission.
creator avatar

Recommended for You

 • All
 • Anime

Comments 530

 • Best
 • Recent
avatar

Send

 • avatar
  Hanrui
  Nov 10, 2021
  Giọng nghe ảo wá
  See Translation
  142
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  chotuiômcáiđi
  Nov 11, 2021
  Ôi ôi ôi bạn ơi ới ời ời
  See Translation
  98
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Cóa auto tune chắc lun
  59
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Igroin
  Nov 11, 2021
  Oh my god! This it the nice Voice! You know Stay Quảng Đông? =))))
  44
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Trần Niên
  Nov 12, 2021
  Tiếng nhật à ae
  See Translation
  33
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  ryhamagana
  Nov 9, 2021
  Giọng của bà này ảo quá :/
  See Translation
  26
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  im not here
  Nov 12, 2021
  Thanks for giving me a power
  22
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Mấy ông chủ yếu ngắm gái chứ có nghe nhạc đâu
  See Translation
  17
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Kocótênđâu
  Nov 18, 2021
  Ảo như chị Google🤣
  See Translation
  16
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  POCKAR_FACE
  Nov 8, 2021
  BaI hAt RaT sTaY,xIn CaM oN
  See Translation
  11
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Rappii
  Nov 13, 2021
  Trên kênh Mengyinchanuo có bài này phiên bản tiếng nhật đó
  See Translation
  7
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  bili_1885258047
  Nov 12, 2021
  Hay thật
  7
  Reply
  Report
 • avatar
  Mr.Manime
  Nov 12, 2021
  Very nice voice makes me feel sleepy
  7
  Reply
  Report
 • avatar
  1ThánhLười1
  Nov 12, 2021
  Có ai biết bà này ko . cho xin tên bả i
  See Translation
  6
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  NamĐầuMoi
  Nov 15, 2021
  Xin name nhạc :))
  See Translation
  5
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  deadchromace
  Nov 12, 2021
  Do you have yt ch
  5
  Reply
  Report

  More replies

 • avatar
  Hanagaki_sunzi
  Nov 11, 2021
  nghe hay qué chừng 😳✨🌸
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  Kurumi_Hajime
  Nov 9, 2021
  me downloaded the video in 4k
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  Munyaaa
  Nov 8, 2021
  Ultr~Hay xỉu
  See Translation
  5
  Reply
  Report
 • avatar
  Ôi bạn ơi, ối bạn ời, ôi bạn ời giọng bạn ảo vãi c*c
  See Translation
  4
  Reply
  Report