bilibili-download
Get App
bilibili-upload
Upload

Recommended for You

 • 3:12
  Dragon Ball Kai (Short Ep 74) - Cell chiến đấu #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 74) - Cell chiến đấu #dragonballkai

  BallKai TV

  7 Views

 • 3:10
  Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 2) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 2) #dragonballkai

  BallKai TV

  13 Views

 • 3:01
  Dragon Ball Kai (Short Ep 23) - Tìm kiếm ngọc rồng còn lại

  Dragon Ball Kai (Short Ep 23) - Tìm kiếm ngọc rồng còn lại

  BallKai TV

  43 Views

 • 5:05
  7 Dragonball Super tagalog part16

  7 Dragonball Super tagalog part16

  Aizacket

  2.9K Views

 • 3:06
  Dragon Ball Kai (Short Ep 41) - Vegeta x Freeza (Phần 1) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 41) - Vegeta x Freeza (Phần 1) #dragonballkai

  BallKai TV

  18 Views

 • 3:09
  Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Goku biến mất ngoài vũ trụ #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Goku biến mất ngoài vũ trụ #dragonballkai

  BallKai TV

  30 Views

 • 3:22
  Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Vegeta x Số 18 (Phần 1) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Vegeta x Số 18 (Phần 1) #dragonballkai

  BallKai TV

  14 Views

 • 2:30
  Dragon Ball Kai (Short Ep 31) - Goku x Recoome #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 31) - Goku x Recoome #dragonballkai

  BallKai TV

  713 Views

 • 3:13
  Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Hạ màn cuộc chiến #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Hạ màn cuộc chiến #dragonballkai

  BallKai TV

  50 Views

 • 3:02
  Dragon Ball Kai (Short Ep 70) - Câu chuyện về Quái vật Cell (Tiếp) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 70) - Câu chuyện về Quái vật Cell (Tiếp) #dragonballkai

  BallKai TV

  34 Views

 • 2:43
  Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta x Người nhân tạo số 19 #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta x Người nhân tạo số 19 #dragonballkai

  BallKai TV

  19 Views

 • 3:23
  Dragon Ball Kai (Short Ep 29) - Ginyu xuất kích #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 29) - Ginyu xuất kích #dragonballkai

  BallKai TV

  35 Views

 • 3:02
  Dragon Ball Kai (Short Ep 38) - Krillin sống lại? #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 38) - Krillin sống lại? #dragonballkai

  BallKai TV

  35 Views

 • 2:59
  Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Điều ước với Rồng Thần Namek (Tiếp) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Điều ước với Rồng Thần Namek (Tiếp) #dragonballkai

  BallKai TV

  53 Views

 • 4:02
  Dragon Ball Kai (Short Ep 39) - Piccolo x Freeza (Phần 2) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 39) - Piccolo x Freeza (Phần 2) #dragonballkai

  BallKai TV

  63 Views

 • 2:45
  Dragon Ball Kai (Short Ep 37) - Freeza biến hình #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 37) - Freeza biến hình #dragonballkai

  BallKai TV

  30 Views

 • 2:50
  Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 3) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 3) #dragonballkai

  BallKai TV

  27 Views

 • 3:40
  Dragon Ball Kai (Short Ep 49) - Đếm ngược thời gian #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 49) - Đếm ngược thời gian #dragonballkai

  BallKai TV

  37 Views

 • 3:16
  Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Goku phục hồi #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Goku phục hồi #dragonballkai

  BallKai TV

  22 Views

 • 3:30
  Dragon Ball Kai (Short Ep 56) - Bảo vệ trái đất thành công #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 56) - Bảo vệ trái đất thành công #dragonballkai

  BallKai TV

  13 Views

 • 2:29
  Dragon Ball Kai (Short Ep 58) - Sẵn sàng cho cuộc chiến #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 58) - Sẵn sàng cho cuộc chiến #dragonballkai

  BallKai TV

  56 Views

 • 3:15
  Dragon Ball Kai (Short Ep 59) - Chạm trán người nhân tạo #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 59) - Chạm trán người nhân tạo #dragonballkai

  BallKai TV

  105 Views

 • 3:40
  Dragon Ball Kai (Short Ep 16) - Thành công: Genki Dama

  Dragon Ball Kai (Short Ep 16) - Thành công: Genki Dama

  BallKai TV

  28 Views

 • 3:42
  Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Gohan x Freeza #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Gohan x Freeza #dragonballkai

  BallKai TV

  26 Views

 • 3:53
  Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Cuộc trò chuyện giữa Goku và Trunks #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Cuộc trò chuyện giữa Goku và Trunks #dragonballkai

  BallKai TV

  171 Views

 • 3:18
  Dragon Ball Kai (Short Ep 15) - Goku kiệt sức

  Dragon Ball Kai (Short Ep 15) - Goku kiệt sức

  BallKai TV

  33 Views

 • 3:09
  Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 2) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 2) #dragonballkai

  BallKai TV

  24 Views

 • 4:08
  Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Tạm biệt tộc người Namek #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Tạm biệt tộc người Namek #dragonballkai

  BallKai TV

  26 Views

 • 2:58
  Dragon Ball Kai (Short Ep 30) - Vegeta x Recoome (Tiếp) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 30) - Vegeta x Recoome (Tiếp) #dragonballkai

  BallKai TV

  76 Views

 • 2:23
  Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Krillin x Cell #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Krillin x Cell #dragonballkai

  BallKai TV

  28 Views

 • 2:56
  Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Mục đích của người Android #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Mục đích của người Android #dragonballkai

  BallKai TV

  14 Views

 • 3:04
  Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Vegeta ngăn chặn người Android #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Vegeta ngăn chặn người Android #dragonballkai

  BallKai TV

  20 Views

 • 3:34
  Dragon Ball Kai (Short Ep 20) - Vegeta x Freeza

  Dragon Ball Kai (Short Ep 20) - Vegeta x Freeza

  BallKai TV

  58 Views

 • 3:13
  Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Chạm trán số 17 và số 18 #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Chạm trán số 17 và số 18 #dragonballkai

  BallKai TV

  16 Views

 • 3:08
  Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Thực hiện nhiệm vụ: Đến chỗ Goku #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Thực hiện nhiệm vụ: Đến chỗ Goku #dragonballkai

  BallKai TV

  28 Views

 • 2:52
  Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 1) #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 1) #dragonballkai

  BallKai TV

  43 Views

 • 3:42
  Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Điều ước với Rồng Thần Namek #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Điều ước với Rồng Thần Namek #dragonballkai

  BallKai TV

  26 Views

 • 4:20
  Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Đòn kết liễu cuối cùng #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Đòn kết liễu cuối cùng #dragonballkai

  BallKai TV

  56 Views

 • 3:26
  Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Câu chuyện của cậu bé Trunks #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Câu chuyện của cậu bé Trunks #dragonballkai

  BallKai TV

  55 Views

 • 3:12
  Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta đánh bại Người nhân tạo số 19 #dragonballkai

  Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta đánh bại Người nhân tạo số 19 #dragonballkai

  BallKai TV

  36 Views

Recommended for You

3:12
Dragon Ball Kai (Short Ep 74) - Cell chiến đấu #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 74) - Cell chiến đấu #dragonballkai

BallKai TV · 7 Views

3:10
Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 2) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 2) #dragonballkai

BallKai TV · 13 Views

3:01
Dragon Ball Kai (Short Ep 23) - Tìm kiếm ngọc rồng còn lại
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 23) - Tìm kiếm ngọc rồng còn lại

BallKai TV · 43 Views

5:05
7 Dragonball Super tagalog part16
avatar

7 Dragonball Super tagalog part16

Aizacket · 2.9K Views

3:06
Dragon Ball Kai (Short Ep 41) - Vegeta x Freeza (Phần 1) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 41) - Vegeta x Freeza (Phần 1) #dragonballkai

BallKai TV · 18 Views

3:09
Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Goku biến mất ngoài vũ trụ #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Goku biến mất ngoài vũ trụ #dragonballkai

BallKai TV · 30 Views

3:22
Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Vegeta x Số 18 (Phần 1) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Vegeta x Số 18 (Phần 1) #dragonballkai

BallKai TV · 14 Views

2:30
Dragon Ball Kai (Short Ep 31) - Goku x Recoome #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 31) - Goku x Recoome #dragonballkai

BallKai TV · 713 Views

3:13
Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Hạ màn cuộc chiến #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Hạ màn cuộc chiến #dragonballkai

BallKai TV · 50 Views

3:02
Dragon Ball Kai (Short Ep 70) - Câu chuyện về Quái vật Cell (Tiếp) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 70) - Câu chuyện về Quái vật Cell (Tiếp) #dragonballkai

BallKai TV · 34 Views

2:43
Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta x Người nhân tạo số 19 #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta x Người nhân tạo số 19 #dragonballkai

BallKai TV · 19 Views

3:23
Dragon Ball Kai (Short Ep 29) - Ginyu xuất kích #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 29) - Ginyu xuất kích #dragonballkai

BallKai TV · 35 Views

3:02
Dragon Ball Kai (Short Ep 38) - Krillin sống lại? #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 38) - Krillin sống lại? #dragonballkai

BallKai TV · 35 Views

2:59
Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Điều ước với Rồng Thần Namek (Tiếp) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Điều ước với Rồng Thần Namek (Tiếp) #dragonballkai

BallKai TV · 53 Views

4:02
Dragon Ball Kai (Short Ep 39) - Piccolo x Freeza (Phần 2) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 39) - Piccolo x Freeza (Phần 2) #dragonballkai

BallKai TV · 63 Views

2:45
Dragon Ball Kai (Short Ep 37) - Freeza biến hình #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 37) - Freeza biến hình #dragonballkai

BallKai TV · 30 Views

2:50
Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 3) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 50) - Siêu Saiyan x 100% sức mạnh (Phần 3) #dragonballkai

BallKai TV · 27 Views

3:40
Dragon Ball Kai (Short Ep 49) - Đếm ngược thời gian #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 49) - Đếm ngược thời gian #dragonballkai

BallKai TV · 37 Views

3:16
Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Goku phục hồi #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Goku phục hồi #dragonballkai

BallKai TV · 22 Views

3:30
Dragon Ball Kai (Short Ep 56) - Bảo vệ trái đất thành công #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 56) - Bảo vệ trái đất thành công #dragonballkai

BallKai TV · 13 Views

2:29
Dragon Ball Kai (Short Ep 58) - Sẵn sàng cho cuộc chiến #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 58) - Sẵn sàng cho cuộc chiến #dragonballkai

BallKai TV · 56 Views

3:15
Dragon Ball Kai (Short Ep 59) - Chạm trán người nhân tạo #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 59) - Chạm trán người nhân tạo #dragonballkai

BallKai TV · 105 Views

3:40
Dragon Ball Kai (Short Ep 16) - Thành công: Genki Dama
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 16) - Thành công: Genki Dama

BallKai TV · 28 Views

3:42
Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Gohan x Freeza #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Gohan x Freeza #dragonballkai

BallKai TV · 26 Views

3:53
Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Cuộc trò chuyện giữa Goku và Trunks #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Cuộc trò chuyện giữa Goku và Trunks #dragonballkai

BallKai TV · 171 Views

3:18
Dragon Ball Kai (Short Ep 15) - Goku kiệt sức
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 15) - Goku kiệt sức

BallKai TV · 33 Views

3:09
Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 2) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 2) #dragonballkai

BallKai TV · 24 Views

4:08
Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Tạm biệt tộc người Namek #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 54) - Tạm biệt tộc người Namek #dragonballkai

BallKai TV · 26 Views

2:58
Dragon Ball Kai (Short Ep 30) - Vegeta x Recoome (Tiếp) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 30) - Vegeta x Recoome (Tiếp) #dragonballkai

BallKai TV · 76 Views

2:23
Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Krillin x Cell #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 71) - Krillin x Cell #dragonballkai

BallKai TV · 28 Views

2:56
Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Mục đích của người Android #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 65) - Mục đích của người Android #dragonballkai

BallKai TV · 14 Views

3:04
Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Vegeta ngăn chặn người Android #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Vegeta ngăn chặn người Android #dragonballkai

BallKai TV · 20 Views

3:34
Dragon Ball Kai (Short Ep 20) - Vegeta x Freeza
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 20) - Vegeta x Freeza

BallKai TV · 58 Views

3:13
Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Chạm trán số 17 và số 18 #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Chạm trán số 17 và số 18 #dragonballkai

BallKai TV · 16 Views

3:08
Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Thực hiện nhiệm vụ: Đến chỗ Goku #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 64) - Thực hiện nhiệm vụ: Đến chỗ Goku #dragonballkai

BallKai TV · 28 Views

2:52
Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 1) #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 69) - Piccolo x Quái vật Cell (Phần 1) #dragonballkai

BallKai TV · 43 Views

3:42
Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Điều ước với Rồng Thần Namek #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 51) - Điều ước với Rồng Thần Namek #dragonballkai

BallKai TV · 26 Views

4:20
Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Đòn kết liễu cuối cùng #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 53) - Đòn kết liễu cuối cùng #dragonballkai

BallKai TV · 56 Views

3:26
Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Câu chuyện của cậu bé Trunks #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 57) - Câu chuyện của cậu bé Trunks #dragonballkai

BallKai TV · 55 Views

3:12
Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta đánh bại Người nhân tạo số 19 #dragonballkai
avatar

Dragon Ball Kai (Short Ep 61) - Vegeta đánh bại Người nhân tạo số 19 #dragonballkai

BallKai TV · 36 Views