bilibili-download
Get App
bilibili-upload
Upload

Recommended for You

 • 6:17
  NIK-L-NIP Wax Bottle Candy Stick Mukbang DONA

  NIK-L-NIP Wax Bottle Candy Stick Mukbang DONA

  Vinh Mukbang

  28.0K Views

 • 9:16
  ASMR RAINBOW EDIBLE SPOON, EYEBALL JELLY, KOHAKUTO, NERDS ROPE 먹는 숟가락, 눈알 젤리, 너드 로프젤리 먹방 MUKBANG

  ASMR RAINBOW EDIBLE SPOON, EYEBALL JELLY, KOHAKUTO, NERDS ROPE 먹는 숟가락, 눈알 젤리, 너드 로프젤리 먹방 MUKBANG

  Vinh Mukbang

  49.3K Views

 • 10:03
  ASMR PURPLE DESSERTS 보라색 디저트 BTS STARBUCKS, GALAXY CAND, JELLY NOODLES, POPING BOBA EATING MUKBANG먹방

  ASMR PURPLE DESSERTS 보라색 디저트 BTS STARBUCKS, GALAXY CAND, JELLY NOODLES, POPING BOBA EATING MUKBANG먹방

  bili_1424797776

  49.1K Views

 • 4:45
  Jeli bola mata Jeli bumi Hubba Bubba Mukbang DONA

  Jeli bola mata Jeli bumi Hubba Bubba Mukbang DONA

  Vinh Mukbang

  14.5K Views

 • 1:29
  Film editing | Rurouni Kenshin | They don't know me

  Film editing | Rurouni Kenshin | They don't know me

  Lvjurencaishizhendelv

  2 Views

 • 15:30
  이세상 달콤함 다 모아왔다🍫 누텔라 헤이즐넛 초코 케이크 먹방 ASMR Mukbang Dessertㅣ허쉬 초콜릿 티코 아이스크림

  이세상 달콤함 다 모아왔다🍫 누텔라 헤이즐넛 초코 케이크 먹방 ASMR Mukbang Dessertㅣ허쉬 초콜릿 티코 아이스크림

  Vinh Mukbang

  8.6K Views

 • 13:29
  ASMR MUKBANG | 직접 만든 김치 라면 & 계란 통스팸, 소세지 야채 볶음밥 먹방 | RECIPE KOREAN HOME FOOD الأرز المنزل Nhà gạo

  ASMR MUKBANG | 직접 만든 김치 라면 & 계란 통스팸, 소세지 야채 볶음밥 먹방 | RECIPE KOREAN HOME FOOD الأرز المنزل Nhà gạo

  bili_1424797776

  35 Views

 • 13:17
  SUB)겉바속촉 윤기좔좔 튀김족발 먹방 ! 🍖 막국수에 주먹밥까지 쌈싸먹기 fried jokbal makguksu mukbang ASMR

  SUB)겉바속촉 윤기좔좔 튀김족발 먹방 ! 🍖 막국수에 주먹밥까지 쌈싸먹기 fried jokbal makguksu mukbang ASMR

  bili_1424797776

  7.7K Views

 • 10:05
  ASMR MUKBANG| Rainbow Desserts king beggar(Meringue, Jelly noodles, Push-pop, Crepe cake, Macaroon)

  ASMR MUKBANG| Rainbow Desserts king beggar(Meringue, Jelly noodles, Push-pop, Crepe cake, Macaroon)

  bili_1424797776

  18.1K Views

 • 5:30
  Pink Purple Dessert Jelly Mukbang DONA

  Pink Purple Dessert Jelly Mukbang DONA

  Vinh Mukbang

  5.9K Views

 • 6:57
  [Food]Eating rice cake and sweet marshmallow

  [Food]Eating rice cake and sweet marshmallow

  ChihuoJaeYeolzailie

  41.2K Views

 • 11:28
  [ASMR] The sound of eating comb honey

  [ASMR] The sound of eating comb honey

  Yikeyuanzai

  40.5K Views

 • 13:10
  ASMR MUKBANG 직접 만든 양념 치킨먹방! 스테이크 짜파게티 레시피 & 먹방 FRIED CHICKEN AND BLACK BEAN NOODLES EATING SOUND!

  ASMR MUKBANG 직접 만든 양념 치킨먹방! 스테이크 짜파게티 레시피 & 먹방 FRIED CHICKEN AND BLACK BEAN NOODLES EATING SOUND!

  bili_1424797776

  15 Views

 • 14:40
  Eat 3 Types Bubble Milk Tea Jelly ASMR

  Eat 3 Types Bubble Milk Tea Jelly ASMR

  Chibingdaren

  22.5K Views

 • 12:28
  ASMR SCHOOL SUPPLIES, POP IT, CHOCOLATE CRAYON, JELLY STICK, BACKPACK CAKE MUKBANG 먹방

  ASMR SCHOOL SUPPLIES, POP IT, CHOCOLATE CRAYON, JELLY STICK, BACKPACK CAKE MUKBANG 먹방

  Vinh Mukbang

  6.3K Views

 • 8:20
  My " Autumn in My Heart " with eggs

  My " Autumn in My Heart " with eggs

  ChihuoJaeYeolzailie

  93.4K Views

 • 24:56
  Crunchy sounds eating frozen colored Bilibili logo

  Crunchy sounds eating frozen colored Bilibili logo

  Chibingdaren

  127.5K Views

 • 9:41
  ASMR STRAWBERRY JELLO SHOOTER, PINK RED DESSERTS 딸기 주사기 젤리, 빨간색 디저트, 대왕 마카롱 먹방 EATING SOUNDS MUKBANG

  ASMR STRAWBERRY JELLO SHOOTER, PINK RED DESSERTS 딸기 주사기 젤리, 빨간색 디저트, 대왕 마카롱 먹방 EATING SOUNDS MUKBANG

  Vinh Mukbang

  5.4K Views

 • 11:08
  [Mukbang ASMR] 10kg 대왕 문어 의 습격 ! 🐙 Attack of the 10KG Giant Octopus Seafood Eatingshow Ssoyoung

  [Mukbang ASMR] 10kg 대왕 문어 의 습격 ! 🐙 Attack of the 10KG Giant Octopus Seafood Eatingshow Ssoyoung

  bili_1424797776

  20.4K Views

 • 17:25
  Eating Frozen Chocolate And Yogurt Little Tv Asmr

  Eating Frozen Chocolate And Yogurt Little Tv Asmr

  Chibingdaren

  14.2K Views

 • 10:31
  VERY SPICY MUTTON and LEG PIECE CURRY, EGGS, RICE, CHILI ASMR MUKBANG EATING| BIG BITES| #LiveToEATT

  VERY SPICY MUTTON and LEG PIECE CURRY, EGGS, RICE, CHILI ASMR MUKBANG EATING| BIG BITES| #LiveToEATT

  Vinh Mukbang

  979 Views

 • 11:41
  ASMR WATERMELON DESSERTS, SOUR CANDY ROSE, WATER DRINKING SOUNDS, LOLLIPOP ASMR MUKBANG 먹는 소리, 수박 먹방

  ASMR WATERMELON DESSERTS, SOUR CANDY ROSE, WATER DRINKING SOUNDS, LOLLIPOP ASMR MUKBANG 먹는 소리, 수박 먹방

  Vinh Mukbang

  4.2K Views

 • 16:30
  ASMR MUKBANG 수박 디저트 아이스크림 꿀젤리 탕후루 & 레시피 DESSERT ICE CREAM WATERMELON TANGHULU EATING SOUND!

  ASMR MUKBANG 수박 디저트 아이스크림 꿀젤리 탕후루 & 레시피 DESSERT ICE CREAM WATERMELON TANGHULU EATING SOUND!

  Vinh Mukbang

  3.9K Views

 • 5:14
  Molding a huge soap strand ball. Sounds incredible!

  Molding a huge soap strand ball. Sounds incredible!

  Yitoupixiaozhu

  1.4K Views

 • 10:29
  Bánh bông lan phô mai rikuro - Món ăn đường phố Nhật Bản

  Bánh bông lan phô mai rikuro - Món ăn đường phố Nhật Bản

  Công thức lạ kỳ

  25 Views

 • 7:56
  Different sounds while eating frozen strawberry pyramids

  Different sounds while eating frozen strawberry pyramids

  Chibingdaren

  16.2K Views

 • 15:27
  ASMR MUKBANG| 다양한 과일 생크림 먹방 & 레시피 (샤인머스켓, 망고, 메론, 용과) DESSERT CREAM AND FRUITS EATING

  ASMR MUKBANG| 다양한 과일 생크림 먹방 & 레시피 (샤인머스켓, 망고, 메론, 용과) DESSERT CREAM AND FRUITS EATING

  Vinh Mukbang

  1.8K Views

 • 12:59
  ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 가래떡 핫도그 딸기 탕후루 먹방 & 레시피 Cheetos, Tanghulu EATING

  ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 가래떡 핫도그 딸기 탕후루 먹방 & 레시피 Cheetos, Tanghulu EATING

  Vinh Mukbang

  65 Views

 • 19:42
  [기장멸치] 갓 잡은 싱싱한 멸치들로 만든 멸치회, 멸치튀김, 멸치구이 먹방! (Various Anchovy Dishes) 요리&먹방! - Mukbang eating show

  [기장멸치] 갓 잡은 싱싱한 멸치들로 만든 멸치회, 멸치튀김, 멸치구이 먹방! (Various Anchovy Dishes) 요리&먹방! - Mukbang eating show

  bili_1424797776

  60 Views

 • 15:43
  싱싱한 문어와 새우, 가리비에 홍합 가득! 문어 해물라면! (Spicy Octopus Seafood Ramen) 요리&먹방!! - Mukbang eating show

  싱싱한 문어와 새우, 가리비에 홍합 가득! 문어 해물라면! (Spicy Octopus Seafood Ramen) 요리&먹방!! - Mukbang eating show

  Vinh Mukbang

  2.8K Views

 • 14:02
  ASMR MUKBANG| 직접 만든 즉석 떡볶이 양념치킨 튀김 먹방 & 레시피 FRIED CHICKEN AND Tteokbokki EATING

  ASMR MUKBANG| 직접 만든 즉석 떡볶이 양념치킨 튀김 먹방 & 레시피 FRIED CHICKEN AND Tteokbokki EATING

  bili_1424797776

  110 Views

 • 11:17
  CREAMY CREPE - thức ăn đường phố Nhật Bản

  CREAMY CREPE - thức ăn đường phố Nhật Bản

  Công thức lạ kỳ

  14 Views

 • 14:05
  ASMR MUKBANG| 블루 디저트 아이스크림 탕후루 마카롱 젤리 먹방 & 레시피 DESSERT ICE CREAM MACARONS EATING

  ASMR MUKBANG| 블루 디저트 아이스크림 탕후루 마카롱 젤리 먹방 & 레시피 DESSERT ICE CREAM MACARONS EATING

  Vinh Mukbang

  11.2K Views

 • 4:13
  chinese mukbang #food #foodie #mukbang

  chinese mukbang #food #foodie #mukbang

  bili_1162327773

  1.8K Views

 • 5:01
  Cách làm bơ - siêu dễ siêu thơm

  Cách làm bơ - siêu dễ siêu thơm

  Công thức lạ kỳ

  19 Views

 • 8:02
  Bánh Donut Phủ Kem Đường - CỰC DỄ SIÊU NGON

  Bánh Donut Phủ Kem Đường - CỰC DỄ SIÊU NGON

  Công thức lạ kỳ

  47 Views

 • 15:20
  리얼먹방▶ 볼때는 많은데 먹어보면 모자라는"조개전골"☆ ft.칼국수사리,소주ㅣClam SoupㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ

  리얼먹방▶ 볼때는 많은데 먹어보면 모자라는"조개전골"☆ ft.칼국수사리,소주ㅣClam SoupㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ

  bili_1424797776

  17 Views

 • 17:48
  Chewing sound of Iced Oreo yogurt

  Chewing sound of Iced Oreo yogurt

  Chibingdaren

  395 Views

 • 12:20
  Strawberry flavored Alice

  Strawberry flavored Alice

  Crunchyasmr

  1.6K Views

 • 4:28
  Rias Wajah Cokelat Lipstik Sepatu Mukbang DONA

  Rias Wajah Cokelat Lipstik Sepatu Mukbang DONA

  Vinh Mukbang

  1.4K Views

Recommended for You

6:17
NIK-L-NIP Wax Bottle Candy Stick Mukbang DONA
avatar

NIK-L-NIP Wax Bottle Candy Stick Mukbang DONA

Vinh Mukbang · 28.0K Views

9:16
ASMR RAINBOW EDIBLE SPOON, EYEBALL JELLY, KOHAKUTO, NERDS ROPE 먹는 숟가락, 눈알 젤리, 너드 로프젤리 먹방 MUKBANG
avatar

ASMR RAINBOW EDIBLE SPOON, EYEBALL JELLY, KOHAKUTO, NERDS ROPE 먹는 숟가락, 눈알 젤리, 너드 로프젤리 먹방 MUKBANG

Vinh Mukbang · 49.3K Views

10:03
ASMR PURPLE DESSERTS 보라색 디저트 BTS STARBUCKS, GALAXY CAND, JELLY NOODLES, POPING BOBA EATING MUKBANG먹방
avatar

ASMR PURPLE DESSERTS 보라색 디저트 BTS STARBUCKS, GALAXY CAND, JELLY NOODLES, POPING BOBA EATING MUKBANG먹방

bili_1424797776 · 49.1K Views

4:45
Jeli bola mata Jeli bumi Hubba Bubba Mukbang DONA
avatar

Jeli bola mata Jeli bumi Hubba Bubba Mukbang DONA

Vinh Mukbang · 14.5K Views

1:29
Film editing | Rurouni Kenshin | They don't know me
avatar

Film editing | Rurouni Kenshin | They don't know me

Lvjurencaishizhendelv · 2 Views

15:30
이세상 달콤함 다 모아왔다🍫 누텔라 헤이즐넛 초코 케이크 먹방 ASMR Mukbang Dessertㅣ허쉬 초콜릿 티코 아이스크림
avatar

이세상 달콤함 다 모아왔다🍫 누텔라 헤이즐넛 초코 케이크 먹방 ASMR Mukbang Dessertㅣ허쉬 초콜릿 티코 아이스크림

Vinh Mukbang · 8.6K Views

13:29
ASMR MUKBANG | 직접 만든 김치 라면 & 계란 통스팸, 소세지 야채 볶음밥 먹방 | RECIPE KOREAN HOME FOOD الأرز المنزل Nhà gạo
avatar

ASMR MUKBANG | 직접 만든 김치 라면 & 계란 통스팸, 소세지 야채 볶음밥 먹방 | RECIPE KOREAN HOME FOOD الأرز المنزل Nhà gạo

bili_1424797776 · 35 Views

13:17
SUB)겉바속촉 윤기좔좔 튀김족발 먹방 ! 🍖 막국수에 주먹밥까지 쌈싸먹기 fried jokbal makguksu mukbang ASMR
avatar

SUB)겉바속촉 윤기좔좔 튀김족발 먹방 ! 🍖 막국수에 주먹밥까지 쌈싸먹기 fried jokbal makguksu mukbang ASMR

bili_1424797776 · 7.7K Views

10:05
ASMR MUKBANG| Rainbow Desserts king beggar(Meringue, Jelly noodles, Push-pop, Crepe cake, Macaroon)
avatar

ASMR MUKBANG| Rainbow Desserts king beggar(Meringue, Jelly noodles, Push-pop, Crepe cake, Macaroon)

bili_1424797776 · 18.1K Views

5:30
Pink Purple Dessert Jelly Mukbang DONA
avatar

Pink Purple Dessert Jelly Mukbang DONA

Vinh Mukbang · 5.9K Views

6:57
[Food]Eating rice cake and sweet marshmallow
avatar

[Food]Eating rice cake and sweet marshmallow

ChihuoJaeYeolzailie · 41.2K Views

11:28
[ASMR] The sound of eating comb honey
avatar

[ASMR] The sound of eating comb honey

Yikeyuanzai · 40.5K Views

13:10
ASMR MUKBANG 직접 만든 양념 치킨먹방! 스테이크 짜파게티 레시피 & 먹방 FRIED CHICKEN AND BLACK BEAN NOODLES EATING SOUND!
avatar

ASMR MUKBANG 직접 만든 양념 치킨먹방! 스테이크 짜파게티 레시피 & 먹방 FRIED CHICKEN AND BLACK BEAN NOODLES EATING SOUND!

bili_1424797776 · 15 Views

14:40
Eat 3 Types Bubble Milk Tea Jelly ASMR
avatar

Eat 3 Types Bubble Milk Tea Jelly ASMR

Chibingdaren · 22.5K Views

12:28
ASMR SCHOOL SUPPLIES, POP IT, CHOCOLATE CRAYON, JELLY STICK, BACKPACK CAKE MUKBANG 먹방
avatar

ASMR SCHOOL SUPPLIES, POP IT, CHOCOLATE CRAYON, JELLY STICK, BACKPACK CAKE MUKBANG 먹방

Vinh Mukbang · 6.3K Views

8:20
My " Autumn in My Heart " with eggs
avatar

My " Autumn in My Heart " with eggs

ChihuoJaeYeolzailie · 93.4K Views

24:56
Crunchy sounds eating frozen colored Bilibili logo
avatar

Crunchy sounds eating frozen colored Bilibili logo

Chibingdaren · 127.5K Views

9:41
ASMR STRAWBERRY JELLO SHOOTER, PINK RED DESSERTS 딸기 주사기 젤리, 빨간색 디저트, 대왕 마카롱 먹방 EATING SOUNDS MUKBANG
avatar

ASMR STRAWBERRY JELLO SHOOTER, PINK RED DESSERTS 딸기 주사기 젤리, 빨간색 디저트, 대왕 마카롱 먹방 EATING SOUNDS MUKBANG

Vinh Mukbang · 5.4K Views

11:08
[Mukbang ASMR] 10kg 대왕 문어 의 습격 ! 🐙 Attack of the 10KG Giant Octopus Seafood Eatingshow Ssoyoung
avatar

[Mukbang ASMR] 10kg 대왕 문어 의 습격 ! 🐙 Attack of the 10KG Giant Octopus Seafood Eatingshow Ssoyoung

bili_1424797776 · 20.4K Views

17:25
Eating Frozen Chocolate And Yogurt Little Tv Asmr
avatar

Eating Frozen Chocolate And Yogurt Little Tv Asmr

Chibingdaren · 14.2K Views

10:31
VERY SPICY MUTTON and LEG PIECE CURRY, EGGS, RICE, CHILI ASMR MUKBANG EATING| BIG BITES| #LiveToEATT
avatar

VERY SPICY MUTTON and LEG PIECE CURRY, EGGS, RICE, CHILI ASMR MUKBANG EATING| BIG BITES| #LiveToEATT

Vinh Mukbang · 979 Views

11:41
ASMR WATERMELON DESSERTS, SOUR CANDY ROSE, WATER DRINKING SOUNDS, LOLLIPOP ASMR MUKBANG 먹는 소리, 수박 먹방
avatar

ASMR WATERMELON DESSERTS, SOUR CANDY ROSE, WATER DRINKING SOUNDS, LOLLIPOP ASMR MUKBANG 먹는 소리, 수박 먹방

Vinh Mukbang · 4.2K Views

16:30
ASMR MUKBANG 수박 디저트 아이스크림 꿀젤리 탕후루 & 레시피 DESSERT ICE CREAM WATERMELON TANGHULU EATING SOUND!
avatar

ASMR MUKBANG 수박 디저트 아이스크림 꿀젤리 탕후루 & 레시피 DESSERT ICE CREAM WATERMELON TANGHULU EATING SOUND!

Vinh Mukbang · 3.9K Views

5:14
Molding a huge soap strand ball. Sounds incredible!
avatar

Molding a huge soap strand ball. Sounds incredible!

Yitoupixiaozhu · 1.4K Views

10:29
Bánh bông lan phô mai rikuro - Món ăn đường phố Nhật Bản
avatar

Bánh bông lan phô mai rikuro - Món ăn đường phố Nhật Bản

Công thức lạ kỳ · 25 Views

7:56
Different sounds while eating frozen strawberry pyramids
avatar

Different sounds while eating frozen strawberry pyramids

Chibingdaren · 16.2K Views

15:27
ASMR MUKBANG| 다양한 과일 생크림 먹방 & 레시피 (샤인머스켓, 망고, 메론, 용과) DESSERT CREAM AND FRUITS EATING
avatar

ASMR MUKBANG| 다양한 과일 생크림 먹방 & 레시피 (샤인머스켓, 망고, 메론, 용과) DESSERT CREAM AND FRUITS EATING

Vinh Mukbang · 1.8K Views

12:59
ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 가래떡 핫도그 딸기 탕후루 먹방 & 레시피 Cheetos, Tanghulu EATING
avatar

ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 가래떡 핫도그 딸기 탕후루 먹방 & 레시피 Cheetos, Tanghulu EATING

Vinh Mukbang · 65 Views

19:42
[기장멸치] 갓 잡은 싱싱한 멸치들로 만든 멸치회, 멸치튀김, 멸치구이 먹방! (Various Anchovy Dishes) 요리&먹방! - Mukbang eating show
avatar

[기장멸치] 갓 잡은 싱싱한 멸치들로 만든 멸치회, 멸치튀김, 멸치구이 먹방! (Various Anchovy Dishes) 요리&먹방! - Mukbang eating show

bili_1424797776 · 60 Views

15:43
싱싱한 문어와 새우, 가리비에 홍합 가득! 문어 해물라면! (Spicy Octopus Seafood Ramen) 요리&먹방!! - Mukbang eating show
avatar

싱싱한 문어와 새우, 가리비에 홍합 가득! 문어 해물라면! (Spicy Octopus Seafood Ramen) 요리&먹방!! - Mukbang eating show

Vinh Mukbang · 2.8K Views

14:02
ASMR MUKBANG| 직접 만든 즉석 떡볶이 양념치킨 튀김 먹방 & 레시피 FRIED CHICKEN AND Tteokbokki EATING
avatar

ASMR MUKBANG| 직접 만든 즉석 떡볶이 양념치킨 튀김 먹방 & 레시피 FRIED CHICKEN AND Tteokbokki EATING

bili_1424797776 · 110 Views

11:17
CREAMY CREPE - thức ăn đường phố Nhật Bản
avatar

CREAMY CREPE - thức ăn đường phố Nhật Bản

Công thức lạ kỳ · 14 Views

14:05
ASMR MUKBANG| 블루 디저트 아이스크림 탕후루 마카롱 젤리 먹방 & 레시피 DESSERT ICE CREAM MACARONS EATING
avatar

ASMR MUKBANG| 블루 디저트 아이스크림 탕후루 마카롱 젤리 먹방 & 레시피 DESSERT ICE CREAM MACARONS EATING

Vinh Mukbang · 11.2K Views

4:13
chinese mukbang #food #foodie #mukbang
avatar

chinese mukbang #food #foodie #mukbang

bili_1162327773 · 1.8K Views

5:01
Cách làm bơ - siêu dễ siêu thơm
avatar

Cách làm bơ - siêu dễ siêu thơm

Công thức lạ kỳ · 19 Views

8:02
Bánh Donut Phủ Kem Đường - CỰC DỄ SIÊU NGON
avatar

Bánh Donut Phủ Kem Đường - CỰC DỄ SIÊU NGON

Công thức lạ kỳ · 47 Views

15:20
리얼먹방▶ 볼때는 많은데 먹어보면 모자라는"조개전골"☆ ft.칼국수사리,소주ㅣClam SoupㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ
avatar

리얼먹방▶ 볼때는 많은데 먹어보면 모자라는"조개전골"☆ ft.칼국수사리,소주ㅣClam SoupㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ

bili_1424797776 · 17 Views

17:48
Chewing sound of Iced Oreo yogurt
avatar

Chewing sound of Iced Oreo yogurt

Chibingdaren · 395 Views

12:20
Strawberry flavored Alice
avatar

Strawberry flavored Alice

Crunchyasmr · 1.6K Views

4:28
Rias Wajah Cokelat Lipstik Sepatu Mukbang DONA
avatar

Rias Wajah Cokelat Lipstik Sepatu Mukbang DONA

Vinh Mukbang · 1.4K Views